Cá Chạch sông giống

Liên hệ

Cá chạch sống kích cỡ 10 cm/con, có thể nuôi thương phẩm

Số lượng: