TRUNG TÂM CÁ QUÝ HIẾM VIỆT NAM

Trung tâm cá quý hiếm Việt Nam được thành lập nhằm chia sẻ thông tin về các loài thủy sản quý hiếm có ở Việt Nam. Các thông tin chia sẻ bao gồm công nghệ sản xuất giống, nguồn cung cấp giống, công nghệ nuôi và thương mại sản phẩm cá quý hiếm. Để phục vụ cộng đồng nuôi các loài thủy sản quý hiếm, các loài đặc sản tốt hơn, Trung tâm đã phát triển trên nền liên kết với Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc (NBC). Các sản phẩm được quảng bá ở trang web bày phần lớn được sản xuất dịch vụ của NBC .

Nhìn chung nuôi cá quý hiếm ở Việt Nam đang phát triển rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu là chu kỳ nuôi khó bắt đầu và cũng khó kết thúc. Ví dụ một người muốn nuôi cá Lăng chấm không biết mua giống ở đâu, tiếp cận với ai để có thông tin về kỹ thuật và cuối cùng là khi có cá thịt thì bán cho ai. Người dùng thì không biết tìm ai để mua được cá Lăng chấm để ăn. Sâu xa của vấn đề là nhà sản xuất giống không dám đầu  tư cơ sở, đàn cá bố mẹ vì chi phí quá cao khi mà sản xuất được con giống thì bán cho ai(?) rủi ro cao khiến con giống trên thị trường khan hiếm và vì thế người nuôi không tiếp cận được con giống và không bắt đầu nuôi được. Tương tự, sau khi vật lộn xuôi ngược để có được con giống để nuôi thì cá thịt của cá quý hiếm chỉ có thể ở các nhà hàng, với số lượng ít thì không thể có hàng đều và vì thế nhà hàng cũng từ chối hợp tác.

Trung tâm cá quý hiếm hy vọng khắc phục được một phần những khó khăn hiện nay!