Cá mú Neptune

Cá mú Neptune sống ở độ sâu rất lớn, khiến cho việc bắt chúng trở nên vô cùng khó khăn. Trong quá trình trưởng thành, màu sắc trên cơ thể chúng có sự thay đổi từ màu vàng cam thành màu hồng rực rỡ.

Loài cá đặc biệt này được bán với số lượng rất hạn chế với giá 6.000USD/con.

Cá mú Neptune
Cá mú Neptune