Sản xuất giống cá Nheo mỹ quy mô hàng hóa tại Việt Nam

16/03/2023

                Cá nheo Mỹ Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818), tên tiếng Anh Channel catfish, tên thương mại cá “lăng đen” là loài cá nhập nội có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Từ năm 2010, cá nheo Mỹ lần đầu tiên được di nhập vào Việt Nam từ Trung Quốc thông qua con đường tiểu ngạch. Ngay khi mới được di nhập vào Việt Nam, chúng đã trở thành đối tượng nuôi phổ biến tại các lồng bè của Hải Dương. Tốc độ lớn nhanh, khả năng chịu lạnh, giá bán tốt đã khiến chúng trở thành đối tượng nuôi phát triển hầu khắp các lưu vực sông, hồ chứa tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Do đó nhu cầu con giống cá nheo Mỹ trở nên cấp thiết.

                Năm 2012, Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc (Tân Dân – Chí Linh – Hải Dương) được sự tài trợ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiến hành triển khai đề tài “Nghiên cứu khả năng phát triển nuôi cá nheo Mỹ Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) ở miền Bắc Việt nam”. Đề tài đã nghiên cứu cho sinh sản thành công cá nheo Mỹ bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Tuy nhiên phương pháp cho sinh sản bằng thụ tinh nhân tạo cá nheo Mỹ sử dụng hormone kích thích sinh sản, vuốt trứng và mổ cá đực để thụ tinh bị nhiều hạn chế: sản lượng thấp, chi phí giá thành cao, đòi hỏi cán bộ có kỹ thuật,… đã phần nào hạn chế quy mô sản xuất giống ở mức độ hàng hóa. Giống cá nheo Mỹ sản xuất bằng phương pháp này không đủ cung ứng cho thị trượng tại Việt Nam.

Chính vì vậy, năm 2019, Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc đã tiến hành dự án độc lập cấp nhà nước do Bộ Khoa học và công nghệ tài trợ thực hiện. Dự án “Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nheo Mỹ Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)”, đã thành công trong việc sản xuất giống cá nheo Mỹ quy mô hàng hóa đủ đảm bảo cung cấp phần đa con giống cho thị trường Việt Nam. Việc thành công trong sinh sản cá nheo Mỹ với số lượng lớn đã góp phần làm giảm việc du nhập cá nheo Mỹ giống từ Trung Quốc, tỷ lệ sống cao, giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi.