Cá Măng giống

Liên hệ

Cá giống cớ 12 – 15 cm/con, nuôi lồng và ao tốt

Số lượng: