Cá Nheo mỹ giống

Liên hệ

Cá Nheo mỹ hay nhiều nơi gọi là cá Lăng đen được nuôi nhiều trong lồng và trong ao. Cá giống được sản xuất tại Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền bắc theo chương trình trợ giá nên rất thấp. Tuy nhiên, khách hàng phải là người nuôi trực tiếp

Số lượng: